ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

เจ้าหน้าที่กฎหมายอาวุโส

ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร : 15/11/2021 ถึง 14/12/2021

สถานะการเปิดรับสมัคร : กำลังเปิดรับสมัคร

อายุขั้นต่ำสำหรับผู้สมัครวุฒิป.ตรี : 0 ปีบริบูรณ์

อายุผู้สมัครวุฒิป.ตรีที่สมัครได้สูงสุดไม่เกิน : 0 ปีบริบูรณ์

อายุขั้นต่ำสำหรับผู้สมัครวุฒิป.โทหรือสูงกว่า : 30 ปีบริบูรณ์

อายุผู้สมัครวุฒิป.โทหรือสูงกว่าที่สมัครได้สูงสุดไม่เกิน : 40 ปีบริบูรณ์